Vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Giám Đốc Nhân Sự Mới

Nghề nghiệp: Hành Chính Nhân Sự

Nơi làm việc: Hà Nội - Hồ Chí Minh - Thừa Thiên Huế

Nhân viên HR - Admin Hết hạn

Nghề nghiệp: Hành Chính Nhân Sự

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Huế

Nhân viên HR Admin Hết hạn

Nghề nghiệp: Hành Chính Nhân Sự

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế