Vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Video Editor Hết hạn

Nghề nghiệp: Thiết kế

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

3D Animator Hết hạn

Nghề nghiệp: Thiết kế

Nơi làm việc: Hà Nội - Hồ Chí Minh - Thừa Thiên Huế

3D Modeling Artist Hết hạn

Nghề nghiệp: Thiết kế

Nơi làm việc: Hà Nội - Hồ Chí Minh - Thừa Thiên Huế

Nhân viên Graphic Design Hết hạn

Nghề nghiệp: Thiết kế

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên Game Design Hết hạn

Nghề nghiệp: Thiết kế

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên Back - End Developer Hết hạn

Nghề nghiệp: Thiết kế

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Nhân viên Game Design - Thiết kế nội dung Game Hết hạn

Nghề nghiệp: Thiết kế

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Thiết kế kịch bản game Hết hạn

Nghề nghiệp: Thiết kế

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh