Vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Trợ lý dự án Hết hạn

Nghề nghiệp: Trợ lý

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Trợ lý Tổng Giám đốc Hết hạn

Nghề nghiệp: Trợ lý

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh